O firme

Kto sme a čo robíme

Ponúkame vám spoluprácu

Oznámte nám váš tip

Za váš tip sa vám odmeníme

Viete o mieste, kde by potrebovali umiestniť predajný automat alebo automat majú ale nie sú pokojní so službami a kvalitou alebo sortimentom produktov súčasného poskytovateľa?

V prípade, že nám dáte tip na takéto miesto určené na umiestnenie automatu, prípadne kontakt na osobu, ktorá je poverená obstarať automat alebo takáto činnosť patrí do jej kompetencie a naša spoločnosť následne zrealizuje umiestnenie automatu, odmeníme Vás za Váš tip finančnou odmenou.

O aké miesta máme záujem?

 • školy
 • internáty
 • nemocnice
 • vestibuly bazénov
 • vestibuly športových hál
 • recepcie a vstupné haly hotelov
 • supermarkety a hypermarkety
 • veľkoobchody,
 • dopravné inšpektoráty 
 • multikiná
 • fabriky
 • zimné štadióny
 • kuriérske spoločnosti
 • skladové haly
 • vlakové a autobusové stanice

a samozrejme všetky ďalšie miesta s väčším počtom zdržujúcich sa alebo prechádzajúcich ľudí.  

Ďalšia možnosť ako byť odmenený

Odkúpime vendingovú firmu s umiestnenými automatmi. Ak viete o takejto firme prevádzkujúcej automaty, ktorá je na predaj ozvite sa nám. Ak sa firma úspešne odkúpi, odmeníme vás províziou.

Budeme k tomu potrebovať základné údaje, a to meno kontaktnej osoby, jej telefónne číslo a názov spoločnosti. 

Nemáme  záujem o ponuky vyhľadávané v súkromných inzerátoch.  

Odmena je vyplácaná v hotovosti

Ak máte pre nás niektorý z týchto tipov, kontaktujte nás prosím cez kontaktný formulár, vyplňte ho a my Vás budeme kontaktovať.
 

Podmienky ochrany osobných údajov www.vendea.sk

I.
Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Vendea, s.r.o. IČO 35887281 so sídlom v Bratislave (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

názov: Vendea, s.r.o.
adresa: Kukučínova 1000/52, 831 03 Bratislava
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: +421(0)903 542  893

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV.
Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2022

 

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Súbory cookie tretích strán
Súbory cookie tretích strán vytvárajú iné organizácie, ktoré nám pomáhajú pri poskytovaní rôznych služieb. Využívame napr. externé analytické služby, ktorých poskytovatelia nastavujú cookie za nás, aby sme mohli zistiť obľúbenosť jednotlivých funkcií. Webová stránka, ktorú ste navštívili, môže napr. umožňovať prístup k obsahu vloženého z YouTube, pričom tieto stránky si môžu nastavovať vlastné súbory cookie.


Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

O našej chránenej dielni a jej službách

Prečo sme vznikli?
Dôvodom pre vznik našej chránenej dielne  bola myšlienka integrovať ťažko zdravotne postihnuté osoby do bežného života a dať im prácu, ktorá ich naplní. Pre zdravotne a sociálne hendikepovaných ľudí sú chránené dielne jednou z mála šancí uplatniť sa na pracovnom trhu. Zamestnanci sa venujú práci, ktorá ich baví. Naša prevádzka vďaka svojmu výrobnému programu umožňuje aj ľuďom s ťažkým stupňom zdravotného postihnutia nájsť si pracovné uplatnenie. 

Čo ponúkame?
Naši zamestnanci sa venujú práci, ktorá ich baví. Predmetom podnikania našej chránenej dielne je:

Praženie kávy
Baliace činnosti 


Prečo využiť naše služby? 
Jednou z hlavných výhod je, že pri spolupráci s chránenou dielňou si môžete  nákupom tovaru alebo služieb uplatniť túto zákazku ako náhradné plnenie.  

Čo je to náhradné plnenie?
Každá spoločnosť (aj štátna a samospráva) alebo súkromná firma, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, je zo zákona povinná na tento počet ľudí zamestnávať minimálne jedného zdravotne postihnutého občana. Ak tak neurobí, je štátu povinná ročne uhradiť určitú sumu  za toto chýbajúce pracovné miesto. 

Táto povinnosť sa však dá splniť aj alternatívnym spôsobom a to zadaním zákazky chránenej dielni. Faktúra vystavená takouto spoločnosťou potom spĺňa účel náhradného plnenia. 

V čom je výhoda? 
Samotné náhradné plnenie je výhodnejšie ako platba štátu za každého ZŤP zamestnanca.

Náhradné plnenie je zamestnávateľ povinný preukázať úradu práce sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a nie je možné ho uplatňovať spätne. Neváhajte a nakupujte priebežne po celý rok. Nenechávajte si to na koniec roka. Mi Vám vystavíme potvrdenie za nákupy tovaru alebo služieb potrebné pre UPSVaR.

Podpora sociálne znevýhodnených ľudí je prejav spoločenskej zodpovednosti. 

Budeme radi, ak budete s našou spoločnosťou spolupracovať nielen kvôli potrebe náhradného plnenia ale kedykoľvek to budete potrebovať. 

Náš tovar a služby ako náhradné plnenie.
Sme prvá pražiareň kávy na Slovensku zriadená ako chránená dielňa. V ponuke je čerstvo pražená zrnková ale aj mletá káva, v baleniach 250g, 500g a 1kg. V obidvoch prípadoch si môžete vybrať medzi odrodovou kávou alebo vám dodáme kávovú zmes s presným pomerom kávy Arabica a Robusta, ktorá je namiešaná podľa našej vlastnej receptúry (musíte vedieť čo pijete). Káva je distribuovaná pod našou obchodnou značkou DeMAR. 

Ak si chcete vychutnať naozaj čerstvo upraženú kávu, teraz nastala tá správna chvíľa. 

Podpora sociálne znevýhodnených ľudí je prejav spoločenskej zodpovednosti. 
Budeme radi, ak budete s našou spoločnosťou spolupracovať nielen kvôli potrebe náhradného plnenia ale kedykoľvek to budete potrebovať.

Firma Vendea, s.r.o. vznikla v roku 2004 a počas celej existencie sa zaoberá činnosťami spojenými so všetkým, čo sa týka kávomatov, nápojových automatov, snackových automatov, predajných automatov, automatov na jedlo, surovín pre automaty, či zabezpečovaním pitného režimu pre firmy a organizácie aj formou zariadení typu postmix alebo výrobníkov sódy a výdajníkov vody. Do nášho portfólia patrí vlastná pražiareň zrnkovej kávy a vlastná výroba cukrových sirupov bez umelých sladidiel. K automatom dodávame aj platobné systémy a to hlavne mincovníky, akceptory bankoviek alebo systém na platbu bankovými kartami. K týmto systémom je možné si od našej firmy zaobstarať aj systém na sledovanie údajov z predajných automatov, tzv. telemetriu alebo zariadenie na overenie veku kupujúceho. Na všetky zariadenia dodané našou spoločnosťou zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

Zameriavame sa na prevádzku vlastnej siete predajných automatov, prenájmom, predajom, servisom a technickou podporou pre prevádzkovateľov automatov (nápojové automaty, predajné automaty a automaty na kusový tovar, postmixy).

Pre všetky druhy automatov máme v ponuke kompletný sortiment surovín.

Ponúkame Vám produkty firiem a značiek TCN, DeMAR, DARKOFF, ICT, NAYAX, SINOP.

TCN - jedna z najväčších tovární na predajné automaty v Číne, má závody s viac ako 100 000 štvorcovými metrami, fixné aktíva až do viac ako 500 miliónov RMB.
Poskytuje predajné automaty s mediálnou dotykovou obrazovkou, predajné automaty s pásovým dopravníkom a kombinované predajné automaty a predajné automaty na mieru. Všetky predajné automaty môžu mať inteligentný systém diaľkového riadenia. TCN neposkytuje len predajné automaty, ale aj systémové riešenia. TCN vyváža stroje do viac ako 100 krajín, ako je Slovensko, Singapur, Austrália, Amerika, Kanada, Francúzsko, Veľká Británia, Rusko a tak ďalej.

ICT - dodáva zariadenia platobného systému, t.j. mincovíky, akceptory bankoviek a aj zariadenia na overovanie veku.

NAYAX - dodávateľ platobných systémov na platbu bankovou kartou a telemetrie.

SINOP - postmixy, výdajníky vody a sódy s priamym pripojením na vodovodný rozvod.

TANA - naša značka sirupov, ktoré vyrábame v 16 príchutiach. Sú vhodné na použitie v postmixových zariadeniach, na prípravu limonád alebo radlerov ale aj pre bežnú konzumáciu.

DeMAR - naša značka zrnkovej kávy, ktorú dodávame ako 100% Arabicu alebo 70% Arabica 30% Robusta.

Vendea, s.r.o. Vám ponúka kvalitné suroviny značiek DARKOFF a DeMAR - aj pre zákazníkov, ktorí nevlastnia, resp. nepredávajú alebo neprenajímajú automaty.

Sme malá firma vyznačujúca se jednoduchosťou riadenia. Nechceme byť najväčším operátorom na slovenskom trhu s najväčším počtom umiestnených automatov,  ani vedúcou európskou spoločnosťou poskytujúcou prvotriedne služby, nechceme zvolávať tlačové konferencie, nepotrebujeme zbytočnú publicitu, chceme spokojných klientov, to je cieľ našej práce.

Nechceme byť najväčší, chceme byť najlepší !


Tradícia a skúsennosti
Zaoberáme sa vendingovými službami už viac ako 19 rokov.
Všetky typy automatov
Spolupracujeme s firmou TCN, ktorá je symbolom dôvery a technologických inovácií.
Vlastné produkty
Máme vlastnú pražiareň zrnkovej kávy a vlastnú výrobu sirupov pre postmix.
Sme sociálny
Myslíme aj na ľudí s hendikepom a preto sme zriadili chránenú dielňu.