O našej chránenej dielni a jej službách

Prečo sme vznikli?
Dôvodom pre vznik našej chránenej dielne  bola myšlienka integrovať ťažko zdravotne postihnuté osoby do bežného života a dať im prácu, ktorá ich naplní. Pre zdravotne a sociálne hendikepovaných ľudí sú chránené dielne jednou z mála šancí uplatniť sa na pracovnom trhu. Zamestnanci sa venujú práci, ktorá ich baví. Naša prevádzka vďaka svojmu výrobnému programu umožňuje aj ľuďom s ťažkým stupňom zdravotného postihnutia nájsť si pracovné uplatnenie. 

Čo ponúkame?
Naši zamestnanci sa venujú práci, ktorá ich baví. Predmetom podnikania našej chránenej dielne je:

Praženie kávy
Baliace činnosti 


Prečo využiť naše služby? 
Jednou z hlavných výhod je, že pri spolupráci s chránenou dielňou si môžete  nákupom tovaru alebo služieb uplatniť túto zákazku ako náhradné plnenie.  

Čo je to náhradné plnenie?
Každá spoločnosť (aj štátna a samospráva) alebo súkromná firma, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, je zo zákona povinná na tento počet ľudí zamestnávať minimálne jedného zdravotne postihnutého občana. Ak tak neurobí, je štátu povinná ročne uhradiť určitú sumu  za toto chýbajúce pracovné miesto. 

Táto povinnosť sa však dá splniť aj alternatívnym spôsobom a to zadaním zákazky chránenej dielni. Faktúra vystavená takouto spoločnosťou potom spĺňa účel náhradného plnenia. 

V čom je výhoda? 
Samotné náhradné plnenie je výhodnejšie ako platba štátu za každého ZŤP zamestnanca.

Náhradné plnenie je zamestnávateľ povinný preukázať úradu práce sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a nie je možné ho uplatňovať spätne. Neváhajte a nakupujte priebežne po celý rok. Nenechávajte si to na koniec roka. Mi Vám vystavíme potvrdenie za nákupy tovaru alebo služieb potrebné pre UPSVaR.

Podpora sociálne znevýhodnených ľudí je prejav spoločenskej zodpovednosti. 

Budeme radi, ak budete s našou spoločnosťou spolupracovať nielen kvôli potrebe náhradného plnenia ale kedykoľvek to budete potrebovať. 

Náš tovar a služby ako náhradné plnenie.
Sme prvá pražiareň kávy na Slovensku zriadená ako chránená dielňa. V ponuke je čerstvo pražená zrnková ale aj mletá káva, v baleniach 250g, 500g a 1kg. V obidvoch prípadoch si môžete vybrať medzi odrodovou kávou alebo vám dodáme kávovú zmes s presným pomerom kávy Arabica a Robusta, ktorá je namiešaná podľa našej vlastnej receptúry (musíte vedieť čo pijete). Káva je distribuovaná pod našou obchodnou značkou DeMAR. 

Ak si chcete vychutnať naozaj čerstvo upraženú kávu, teraz nastala tá správna chvíľa. 

Podpora sociálne znevýhodnených ľudí je prejav spoločenskej zodpovednosti. 
Budeme radi, ak budete s našou spoločnosťou spolupracovať nielen kvôli potrebe náhradného plnenia ale kedykoľvek to budete potrebovať.