Tovar pre automaty a postmix

Len kvalita a vlastná výroba
DeMAR

Suroviny pre automaty a postmix

Popis produktu

• káva instantná freeze dried Darkoff
• káva instantná spray dried Darkoff
• káva zrnková DeMAR
• čokoláda 13% Darkoff
• creamer (smotana do kávy) Darkoff
• írsky krém Darkoff
• čaj Darkoff
• poháre DOPLA PAP
• miešadlá
• sirupy TANA