Postmix

Pitný režim je dôležitý
Popis produktu

Postmix pripravuje lahodné chladené nápoje zo sirupu a sódovej vody.

Ako postmix sú označované zariadenia prevažne na výrobu limonád, džúsov a ľadových čajov. Špeciálne sirupové koncentráty určené pre tieto účely sú zmiešavané v požadovanom pomere zpravidla so sódou alebo vodou. Týmto zmiešaním príde k výrobe konečného produktu, teda limonády.

K zmiešavaniu dochádza až v konečnej fáze celej výroby, vo výdajnom zmiešavacom ventile. Odtiaľ pochádza označenie postmix, teda miešanie nakoniec. Ku zmiešavaniu s vodou prichádza iba zriedka, bežne sa však využíva systém zmiešavania so sódovou vodou, čo je chladená filtrovaná voda s obsahom CO2.

Pre tieto účely zariadenia systému postmix využívajú ako základný stavebný kameň stroje na výrobu sódovej vody, niekedy tiež označované ako sódobary, sódovníky, výrobníky sódy, atď. Pre túto výrobu sa vždy používa čistá, špeciálne filtrovaná voda z dôvodu dosiahnutia požadovanej kvality a chuti.

Naše postmixy využívajú suchý typ chladenia, kde pre prenos chladu slúži hliníkový blok, v ktorom je zaliate nápojové i chladiace vedenie.

Postmix Verma 3  je určený k výrobe a čapovaniu troch druhov chladených limonád, prípadne sódy a dvoch limonád. Tepelným výmenníkom chladu je hliníkový blok, v ktorom je zaliaty saturátor, nerezový výparník a nápojová vlnovka. Výstupná teplota pripravovaného nápoja je jednoducho nastaviteľná pomocou termostatu. Dávkovanie sirupu je prednastavené s možnosťou úpravy. Vstupné pripojenie na dne zariadenia umožňuje privedenie vody, sirupov a CO2 z ľubovolnej strany.
Chladiace zariadenie je plnené ekologickým chladivom R134a. Spĺňa európske normy pre schvaľovanie akosti výrobkov.

Postmix na čapované limonády Verma 4 je určený k výrobe štyroch druhov limonád a sódovej vody. Postmix je osadený kombinovanou elektromagnetickou výčapnou hlavou, ktorá je vybavená dávkovačom a počítadlom dávok. Výstupná teplota pripravovaného nápoja je jednoducho nastaviteľná pomocou termostatu. Vstupné pripojenie na dne zariadenia umožňuje privedenie vody, sirupov a CO2 z ľubovolnej strany.
Chladiace zariadenie je plnené ekologickým chladivom R134a. Spĺňa európske normy pre schvaľovanie akosti výrobkov.