Nachádzaš sa tu: www.vendea.sk Chránená dielňa O našej chránenej dielni

O našej chránenej dielni

(15 hlasov, priemerne 4.87 z 5)


Prečo sme vznikli?

Dôvodom pre vznik našej chránenej dielne  bola myšlienka integrovať ťažko zdravotne postihnuté osoby do bežného života a dať im prácu, ktorá ich naplní. Pre  zdravotne a sociálne hendikepovaných ľudí sú chránené dielne jednou z mála šancí uplatniť sa na pracovnom trhu.

Čo ponúkame?

Naši zamestnanci sa venujú práci, ktorá ich baví. Predmetom podnikania našej chránenej dielne je:

  • Praženie kávy
  • Baliace činnosti

Ako pomáhame?

Naša prevádzka vďaka svojmu  výrobnému programu umožňuje aj ľuďom s ťažkým stupňom zdravotného postihnutia nájsť si pracovné uplatnenie.

Prečo využiť naše služby?

Jednou z hlavných výhod je, že pri spolupráci s chránenou dielňou si môžete  nákupom tovaru alebo služieb uplatniť túto zákazku ako náhradné plnenie. 

Čo je to náhradné plnenie?

Každá spoločnosť (aj štátna a samospráva) alebo súkromná firma, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, je zo zákona povinná na tento počet ľudí zamestnávať minimálne jedného zdravotne postihnutého občana. Ak tak neurobí, je štátu povinná ročne uhradiť sumu vo výške 931 € za toto chýbajúce miesto. 

Táto povinnosť sa však dá splniť aj alternatívnym spôsobom a to zadaním zákazky chránenej dielni. Faktúra vystavená takouto spoločnosťou potom spĺňa účel náhradného plnenia.

V čom je výhoda? 

Pre rok 2012 je stanovená čiastka zákazky pre chránenú dielňu za povinnosť zamestnávať jedného zamestnanca so zdravotným postihnutím vo výške 827€, čo je priama úspora. Samotné náhradné plnenie je o 104 € výhodnejšie za každého ZŤP zamestnanca ako platiť odvod štátu.

Náhradné plnenie je zamestnávateľ povinný preukázať úradu práce sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a nie je možné ho uplatňovať spätne. Neváhajte a nakupujte priebežne po celý rok. Nenechávajte si to na koniec roka. Mi Vám vystavíme potvrdenie za nákupy tovaru alebo služieb potrebné pre UPSVaR.

Podpora sociálne znevýhodnených ľudí je prejav spoločenskej zodpovednosti. 

Budeme radi, ak budete s našou spoločnosťou spolupracovať nielen kvôli potrebe náhradného plnenia ale kedykoľvek to budete potrebovať.