náhradné plnenie:

... služby? Jednou z hlavných výhod je, že pri spolupráci s chránenou dielňou si môžete  nákupom tovaru alebo služieb uplatniť túto zákazku ako náhradné plnenie.  Čo je to náhradné plnenie? Každá spoločnosť ...
... služby? Jednou z hlavných výhod je, že pri spolupráci s chránenou dielňou si môžete  nákupom tovaru alebo služieb uplatniť túto zákazku ako náhradné plnenie.  Čo je to náhradné plnenie? Každá spoločnosť ...