baliace činnosti:

... kávy Baliace činnosti Ako pomáhame? Naša prevádzka vďaka svojmu  výrobnému programu umožňuje aj ľuďom s ťažkým stupňom zdravotného postihnutia nájsť si pracovné uplatnenie. Prečo využiť naše ...