úspora:

... vo výške 827€, čo je priama úspora. Samotné náhradné plnenie je o 104 € výhodnejšie za každého ZŤP zamestnanca ako platiť odvod štátu. Náhradné plnenie je zamestnávateľ povinný preukázať úradu práce sociálnych ...